טפסים חשובים

ישנם מספר טפסים שחשובים לנו ולכם. הנה הם:

טופס הזמנת שירותי תיווך

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

הסכם בלעדיות

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

בדיקת דייר להשכרה

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

חוק המתווכים

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

טופס שיתוף פעולה מתווכים

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

מדריכים שימושיים

לפניכם מספר מדריכים שימושיים לרוכשי ומשכירי נכסים:

טופס הזמנת שירותי תיווך

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

הסכם בלעדיות

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

בדיקת דייר להשכרה

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

חוק המתווכים

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

טופס שיתוף פעולה מתווכים

סעיף 9 לחוק המתווכים ותקנות המתווכים (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז – 1997, מחייבים את מתווך המקרקעין להחתים את הלקוחות על הזמנת שירותי תיווך.

נכסים נבחרים למכירה והשכרה

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

ברחובות

משרד 65 מטר

א.ת. הורביץ

קבוצת רכישה

400,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

בבנימינה

מגרש 320 מ"ר

קרקע פרטית

בקרבת רחוב השעורה

339,000 ש"ח בלבד

צרו קשר עכשיו

Top